ทัวร์มัลดีฟส์ อดารัน คลับ รันนาลิ 3วัน2คืน

ทัวร์มัลดีฟส์ อดารัน คลับ รันนาลิ 3วัน2คืน
ราคา: 19,800 บาท
รหัสทัวร์: MD PRD VL01 ADAARAN CLUB RANNALHI 3D2N PG UL FD

รหัสโปรแกรม : MD PRD VL01 ADAARAN CLUB RANNALHI 3D2N PG UL FD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ  มาเล่ มัลดีฟส์
วันที่สอง มัลดีฟส์
วันที่สาม มาเล่ มัลดีฟส์– กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ 
ราคาปกติ
1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2561
 ประเภทห้อง 3 วัน 2 คืน ราคาท่านละ 4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ
พักคู่ พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ปี พักคู่ พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ปี
Standard 19,800 19,000 24,800 11,000 25,700 24,500 33,200 14,000
Water Bungalow 27,300 24,000 39,800 14,800 36,900 32,000 55,600 19,600
1 – 31 สิงหาคม 2561
 
ประเภทห้อง
3 วัน 2 คืน ราคาท่านละ 4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ
พักคู่ พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ปี พักคู่ พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ปี
Standard 21,700 20,700 28,100 11,900 28,600 27,200 38,200 15,300
Water Bungalow 29,200 25,700 43,100 15,700 39,900 34,600 60,600 20,900
1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2018
ประเภทห้อง 3 วัน 2 คืน ราคาท่านละ 4 วัน 3 คืน ราคาท่านละ
พักคู่ พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ปี พักคู่ พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ปี
Standard 20,600 19,700 26,100 11,400 26,800 25,600 35,200 14,600
Water Bungalow 28,000 24,700 41,000 15,100 34,800 33,200 57,500 20,100


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>