ทัวร์สิงคโปร์ ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อนวัน อิสระเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด 3วัน2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อนวัน อิสระเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด 3วัน2คืน
ราคา: 11,999 บาท
รหัสทัวร์: SP SINGHAPORE CHILL CHILL 3D2N SL


รหัสสินค้า :  SP SINGHAPORE CHILL CHILL 3D2N SL
สัการะวัดเจ้าแม่กวนอิม ชมน้ำพุแห่งความมั่นคั่ง Graden by the bay
มารีน่า เบย์ แซนด์ ซิตี้ทัวร์ เมอร์ไลอ้อน Duty Free Shop g9H,vbj,vblit 1;yo

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ -  วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
วันที่สอง     เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
วันทีสาม       Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาว - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
3-5 พฤศจิกายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
4-6 พฤศจิกายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 พฤศจิกายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
11-13 พฤศจิกายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
17-19 พฤศจิกายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
19-21 พฤศจิกายน 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
25 -27 พฤศจิกายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
 
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
2-4 ธันวาคม 60 13,555.- 15,555.- -3,700.- 4,500.-
3-5 ธันวาคม 60
วันพ่อแห่งชาติ
13,555.- 15,555.- -3,700.-
9-11 ธันวาคม 60
วันรัฐธรรมนูญ
13,999.- 15,999.- -5,700.-
15-17 ธันวาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
17-19 ธันวาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-  
22-24  ธันวาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
23-25 ธันวาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
28-30 ธันวาคม 60 12,555.- 14,555.- -3,700.-
29-31 ธันวาคม 60
วันสิ้นปี
13,999.- 15,999.-  
-5,700.-
30 ธันวาคม –1 มกราคม
วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่
15,999.- 17,999.-  
-5,700.-
31 ธันวาคม –2 มกราคม
วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่
15,999.- 17,999.- -5,700.-
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 มกราคม 61
วันขึ้นปีใหม่
13,999.- 15,999.- -5,700.- 4,500.-
5-7 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
6-8 มกราคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
12-14 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
13-15 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
19-21 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
20-22 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
26-28 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
  27-29 มกราคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
2-4 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
3-5 กุมภาพันธ์ 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
9-11 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
16-18 กุมภาพันธ์ 61
เทศกาลตรุษจีน
13,999.- 15,999.- -5,700.-
23-25 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
24-26 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
 
 
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 มีนาคม 61
วันมาฆบูชา
12,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.-
2-4 มีนาคม 61 12,999.- 15,999.- -3,700.-
8-10 มีนาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
9-11 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
11-13 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
16-18 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
17-19 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
  18-20 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>