ทัวร์เกาหลี เบส วินเทอร์ 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี เบส วินเทอร์ 5วัน 3คืน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสทัวร์: KR-WE- BEST WINTER-5D-3N-LJ

รหัสโปรแกรม : KR-WE- BEST WINTER-5D-3N-LJ
กำหนดการเดินทาง

วันแรก            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่สอง          ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE
                       - ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ - เล่นสกีสุดมันส์

วันที่สาม          สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND  - ศูนย์เวชสำอาง
                       - เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM
                       - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
วันที่สี่              บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสม - พระราชวังชางด๊อก
– ศูนย์น้ำมันสนแดง
                       - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
**LINE FRIENDS STORE
                       - FANTA STICK SHOW  OR  WAPOP SHOW

วันที่ห้า            N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส
                       - DUTY FREE
- จตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
พฤศจิกายน 2560
 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
23 – 27 NOV
24 – 28 NOV
25 – 29 NOV
26 – 30 NOV
27 – 01 DEC
28 – 02 DEC
                     29 – 03 DEC                       
JIN AIR (LJ) 17,900.- 17,900.- 4,900.-
30 – 04 DEC        18,900.- 18,900.-
 
อัตราค่าบริการ ธันวาคม 2560
 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
01 – 05 DEC
02 – 06 DEC
03 – 07 DEC
JIN AIR (LJ) 19,900.- 19,900.- 4,900. -
04 – 08 DEC
05 – 09 DEC
06 – 10 DEC
18,900.- 18,900.-
07 – 11 DEC
08 – 12 DEC
09 – 13 DEC
19,900.- 19,900.-
10 – 14 DEC
11 – 15 DEC
12 – 16 DEC
13 – 17 DEC
18,900.- 18,900.-
14 – 18 DEC
15 – 19 DEC
16 – 20 DEC
17 – 21 DEC
18 – 22 DEC
19 – 23 DEC
20 – 24 DEC
19,900.- 19,900.-
21 – 25 DEC
22 – 26 DEC
23 – 27 DEC
20,900.- 20,900.-
24 – 28 DEC 21,900.- 21,900.-
25 – 29 DEC 23,900.- 23,900.-
26 – 30 DEC
27 – 31 DEC
24,900.- 24,900.-
28 – 01 JAN
29 – 02 JAN
30 – 03 JAN
25,900.- 25,900.-
31 – 04 JAN 24,900.- 24,900.-
 
อัตราค่าบริการ เดือน มกราคม 2561
 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตั๋ว
01 – 05 JAN
02 – 06 JAN
ZE/7C/TW/LJ 19,900.- 19,900.- 7,900.-
03 – 07 JAN
04 – 08 JAN
05 – 09 JAN
06 – 10 JAN
07 – 11 JAN
08 – 12 JAN
09 – 13 JAN
18,900.- 18,900.-
10 – 14 JAN
11 – 15 JAN
12 – 16 JAN
19,900.- 19,900.-
13 – 17 JAN
14 – 18 JAN
15 – 19 JAN
16 – 20 JAN
18,900.- 18,900.-
17 – 21 JAN
18 – 22 JAN
19 – 23 JAN
19,900.- 19,900.-
20 – 24 JAN
21 – 25 JAN
22 – 26 JAN
23 – 27 JAN
18,900.- 18,900.-
24 – 28 JAN
25 – 29 JAN
26 – 30 JAN
19,900.- 19,900.-
27 – 31 JAN
28 – 01 FEB
29 – 02 FEB
30 – 03 FEB
18,900.- 18,900.-
31 – 04 FEB 19,900.- 19,900.-
           
 
อัตราค่าบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตั๋ว
01 – 05 FEB
02 – 06 FEB
ZE/7C/TW/LJ 19,900.- 19,900.- 7,900.-
03 – 07 FEB
04 – 08 FEB
05 – 09 FEB
06 – 10 FEB
18,900.- 18,900.-
07 – 11 FEB
08 – 12 FEB
09 – 13 FEB
19,900.- 19,900.-
10 – 14 FEB
11 – 15 FEB
12 – 16 FEB
13 – 17 FEB
18,900.- 18,900.-
14 – 18 FEB
15 – 19 FEB
16 – 20 FEB
19,900.- 19,900.-
17 – 21 FEB
18 – 22 FEB
19 – 23 FEB
20 – 24 FEB
18,900.- 18,900.-
21 – 25 FEB
22 – 26 FEB
23 – 27 FEB
19,900.- 19,900.-
24 – 28 FEB
25 – 01 MAR
26 – 02 MAR
27 – 03 MAR
28 – 04 MAR
18,900.- 18,900.-
           
 
อัตราค่าบริการ เดือน มีนาคม 2561
 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง ไม่รวมตั๋ว
01 – 05 MAR
02 – 06 MAR
ZE/7C/TW/LJ 18,900.- 18,900.- 7,900.-
03 – 07 MAR
04 – 08 MAR
05 – 09 MAR
06 – 10 MAR
17,900.- 17,900.-
07 – 11 MAR
08 – 12 MAR
09 – 13 MAR
18,900.- 18,900.-
10 – 14 MAR
11 – 15 MAR
12 – 16 MAR
13 – 17 MAR
17,900.- 17,900.-
14 – 18 MAR
15 – 19 MAR
16 – 20 MAR
18,900.- 18,900.-


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>