ทัวร์เกาหลี อินชอน ชมเเสงสี พักสกีรีสอร์ท 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี อินชอน ชมเเสงสี พักสกีรีสอร์ท 5วัน3คืน
ราคา: 22,900 บาท
รหัสทัวร์: KR34 ZG WINTER LIGHT 5D3N TG

รหัสโปรเเกรมทัวร์ : ​KR34 ZG WINTER LIGHT 5D3N TG
สนุกกับการเล่นสกี พักสกีรีสอร์ท 1คืน
ชมเเสงสี Garden of the Morning Calm
ร่วมฉลองเทศกาล''ปลาน้ำเเข็ง''1 ปีมีครั้งเดียว
เมนูพิเศษ!!บุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ชิว..สตรอว์เบอร์รี่ สดๆ จากไร่
กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง       ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ร่วมสนุกเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 
                   เทศกาลไฟประดับ Garden of The Morning Calm - สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ 
วันที่สาม       ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N SEOUL
                   TOWER ฃ
วันที่สี่          ศูนยสมุนไพรโสม - น้ำมันสน
- พระราชวังเคียงบกกุง - COSMETIC - DUTY FREE
                  GREVIN SEOUL - ตลาดเมียงดง 
วันที่ห้า        ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด - PAJU OUTLET

                  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง เดือน มกราคม
เดินทางวันที่ : 01-05/02-06/03-07/06-10/07-11/08-12/09-13/13-17/14-18/15-19/16-20/20-24/21-25/
                      22-26/23-27/27-31 ม.ค. 61
ราคา 22,900 บาท
เดินทางวันที่ : 28ม.ค.-01ก.พ./29ม.ค.-02ก.พ./30ม.ค.-03ก.พ. 61 ราคา 22,900 บาท
เดินทางวันที่ : 04-08/05-09/11-15/12-16/17-21/18-22/19-23/24-28/25-29/26-30 ก.พ. 61 ราคา 23,900 บาท
กำหนดการเดินทาง เดือน กุมภาพันธ์
เดินทางวันที่ : 01-05/02-06 ก.พ.61 ราคา 23,900 บาท
เดินทางวันที่ : 03-07/04-08/05-09/06-10/19-23 ก.พ.61 ราคา 22,900 บาท

<<<< “WE MAKE
HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>