ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ พระราชวังต็อกซูกุง 5วัน3คืน


 

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ พระราชวังต็อกซูกุง 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ พระราชวังต็อกซูกุง  5วัน3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: KR WE KOREA SEASON CHANGE 5D3N
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรม : ​KR WE KOREA SEASON CHANGE 5D3N
สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ ที่งดงามดั่งภาพวาด
เดินชมพระราชวัง ต็อกซูกุง วังกลางกรุงที่มีความงดงาม
ชมแม่น้ำฮัน เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
ชม LED ROSE GARDEN ที่ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
ช็อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
ชมโชว์ FANTA STICK SHOW!!!
**พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต้
ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน

กำหนดการเดินทาง  
วันแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่สอง  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK - ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ
วันที่สาม  ทำข้าวห่อสาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
               
- FANTA STICK SHOW - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
วันที่สี่      ศูนย์โสม – ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสำอาง - พระราชวังต็อกซูกุง - N SEOUL TOWER -
              ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน -
               DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) หรือชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN

วันที่ห้า   วัดโชเกซา - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์สมุนไพร
              - ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET 


อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ เดือน ตุลาคม 2560
กำหนดการเดินทาง : 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-21 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28ต.ค.-01พ.ย. 60 ราคา 15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 15-19 / 16-20 / 29ต.ค.-02พ.ย. / 30ต.ค.-03พ.ย. / 31ต.ค.-04พ.ย. 60 ราคา 14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 18-22 / 22-26 ต.ค. 60 ราคา 16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 19-23 / 20-24 / 21-25 ต.ค. 60 ราคา 17,900 บาท
อัตราค่าบริการ เดือน พฤศจิกายน 2560
ำหนดการเดินทาง : 01-05/02-06/03-07/04-08/07-11/08-12/09-13/10-14/11-15/14-18/15-19
                               /16-20/17-21/18-22/21-25/22-26/23-27/24-28/25-29 พ.ค.60 ราคา 15,900
กำหนดการเดินทาง : 05-09/06-10/12-16/13-17/19-23/20-24/26-30/27 พ.ย.-01ธ.ค. 60 ราคา 14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 28พ.ย.-02ธ.ค./ 29พ.ย.-03ธ.ค./ 30พ.ย.-04ธ.ค. 60 ราคา 15,900 บาท


<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>