ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ วาวจองซา EVERLAND 5วัน3คืน


 

 

 

 

 

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ วาวจองซา EVERLAND 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ วาวจองซา EVERLAND 5วัน3คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: KR WE KOREA AUTUMN’S SOUL 5D3N
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรม : ​KR WE KOREA AUTUMN’S SOUL 5D3N
สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND!!!
พร้อมสักการะขอพร ณ วาวูจองซา
ช็อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
ชมแม่น้ำฮัน เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต้
ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG
              SKY WALK 
วันที่สาม วัดวาวูจองซา - ทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM –
               สวนสนุก EVERLAND  (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) 
วันที่สี่     ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อก
              ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี -
              ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) หรือชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
             - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
วันที่ห้า   N SEOUL TOWER - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET 

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ เดือน ตุลาคม 2560
กำหนดการเดินทาง : 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 21-25 ต.ค. 60 ราคา 17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 19-23 / 20-24  ต.ค. 60 ราคา 18,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 ต.ค. /28 ต.ค.-01 พ.ย.
                                /29ต.ค.-02พ.ย./30ต.ค.-03พ.ย./31ต.ค.-04พ.ย. 60
ราคา 16,900 บาท
อัตราค่าบริการ เดือน พฤศจิกายน 2560
กำหนดการเดินทาง : 01-05/ 02-06/03-07/04-08/07-11/08-12/09-13/10-14
                                /11-15/14-18/15-19/21-25/22-26/23-27/24-28/25-29 พ.ย. 60
ราคา 15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 05-09/06-10/12-16/13-17/19-23/20-24 พ.ย. 60 14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง : 28 พ.ค.-02 ธ.ค. / 29 พ.ค. - 03 ธ.ค. / 30-04 ธ.ค. 60 15,900 บาท

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>