ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน
ราคา: 41,900 บาท
รหัสทัวร์: JP-IAW-CTSTG-JP06-PEARL- JAPAN-5D-3N-TG

รหัสโปรแกรม : JP-IAW-CTSTG-JP06-PEARL- JAPAN-5D-3N-TG
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                          
วันที่ 2  ฮอกไกโด (ชิโตเซะ) – โนโบริเบตสึ – บ่อจิโงคุดานิ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
           – ฮาโกดาเตะ – กระเช้าไฟฟ้า – ออนเซ็น                                                                      

วันที่ 3  อิสระสกีรุซุสึ – เมืองซัปโปโร่ - ถนนคนเดินทานูกิโคจิ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซูซูกิโนะ                                                                        
วันที่ 4  อิสระเต็มวัน นั่งรถไฟ JR                                                                                 
วันที่ 5 
สนามบินชิโตะเชะ – กรุงเทพฯ    
อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
(2-3 ท่าน/ห้อง)
(ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 )
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียง)
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 42,900 6,500
01 – 05 มีนาคม 2561 41,900 6,500
22 – 26 มีนาคม 2561 41,900 6,500<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>