ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Tohoku นิกโก้ เซนได 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Tohoku นิกโก้ เซนได 5วัน3คืน
ราคา: 28,900 บาท
รหัสทัวร์: TR98 JP IJP TOHOKU 5D3N TR

รหัสโปรเเกรมทัวร์ : ​TR98 JP IJP TOHOKU 5D3N TR
แช่ออนเซ็น พาเที่ยวทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์ FREE WIFI ON BUS
นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว นาสุออนเซ็น  ไอสุวาคามัตสึ
หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ 
ปราสาทสึรุกะ ซากปราสาทอาโอบะ
ศาลเจ้าโกโคคุ อนุสาวรีย์ของท่านไดเมียวตาเดียว ช้อปปิ้งอิจิบังโจ

ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
นาริตะ ช้อปปิ้งเอออน 
และช่วง Winter สนุกสนานลานสกี Sumikawa Snow Park

กำหนดการบริการ
วันแรก     กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง  นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - นาสุออนเซ็น                          
วันที่สอง  ไอสุวาคามัตสึ – หมู่บ้านโบราณโออูจิจุคุ – ปราสาทสึรุกะ -  เซนได – จุดชมวิวเซนได –
               ปราสาทอาโอบะ – ศาลเจ้าโกโคคุ – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ
วันที่สี่      เมืองมัตสึซิม่า - ล่องเรือชมจุดชมวิวที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น – เซนได – นาริตะ – ห้างเอออนพลาซ่า
วันที่ห้า    สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง        
อัตราค่าบริการ   
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
3 – 7 กุมภาพันธ์ 61 28,900
ไม่มีราคาเด็ก
 
*Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี) 
8,500
7 – 11 กุมภาพันธ์ 61 29,900 8,500
10 – 14 กุมภาพันธ์ 61 28,900 8,500
14 – 18 กุมภาพันธ์ 61 29,900 8,500
17 – 21 กุมภาพันธ์ 61 28,900 8,500
21 – 25 กุมภาพันธ์ 61 29,900 8,500
24 – 28 กุมภาพันธ์ 61 28,900 8,500
28 – 4 มีนาคม 61 32,900 8,500
3 – 7 มีนาคม 61 31,900 8,500
7 – 11 มีนาคม 61 32,900 8,500
10 – 14 มีนาคม 61 31,900 8,500
14 – 18 มีนาคม 61 32,900 ไม่มีราคาเด็ก
 
*Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
8,500
17 – 21 มีนาคม 61 31,900 8,500

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>