ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5วัน3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5วัน3คืน
ราคา: 28,888 บาท
รหัสทัวร์: TR02 JP TTN TOKYO 5D3N TR

รหัสโปรเเกรม : ​TR02 JP TTN TOKYO 5D3N TR
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

กำหนดการเดินทาง
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
วันที่สอง    สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ
-โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
                 
Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 
วันที่สาม    หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - โตเกียว - วัดอาซากุสะ
                 โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ชินจูกุ
วันที่สี่        โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ
วันที่ห้า      สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.-
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560 28,888.- 7,900.-
30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
01-05 ธันวาคม 2560 33,888.- 7,900.-
02-06 ธันวาคม 2560 33,888.- 7,900.-
03-07 ธันวาคม 2560 33,888.- 7,900.-
04-08 ธันวาคม 2560 33,888.- 7,900.-
05-09 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
06-10 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
07-11 ธันวาคม 2560 33,888.- 7,900.-
08-12 ธันวาคม 2560 33,888.- 7,900.-
09-13 ธันวาคม 2560 33,888.- 7,900.-
10-14 ธันวาคม 2560 31,888.- 7,900.-
11-15 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
12-16 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
13-17 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
14-18 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
15-19 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
16-20 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
17-21 ธันวาคม 2560 31,888.- 7,900.-
18-22 ธันวาคม 2560 31,888.- 7,900.-
19-23 ธันวาคม 2560 31,888.- 7,900.-
20-24 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
21-25 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
22-26 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
23-27 ธันวาคม 2560 31,888.- 7,900.-
24-28 ธันวาคม 2560 31,888.- 7,900.-
25-29 ธันวาคม 2560 32,888.- 7,900.-
26-30 ธันวาคม 2560 36,888.- 8,900.-
27-31 ธันวาคม 2560 39,999.- 8,900.-
28 ธันวาคม 60 – 01 มกราคม 61 39,999.- 8,900.-
29 ธันวาคม 60 – 02 มกราคม 61 39,999.- 8,900.-
30 ธันวาคม 60 – 03 มกราคม 61 36,888.- 8,900.-
31 ธันวาคม 60 – 04 มกราคม 61 36,888.- 8,900.-
01-05 มกราคม 2561 29,999.- 7,900.-
02-06 มกราคม 2561 29,999.- 7,900.-
03-07 มกราคม 2561 29,999.- 7,900.-


 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>