ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ไปครั้งเดียวเที่ยวให้สุด 5วัน3คืน

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ไปครั้งเดียวเที่ยวให้สุด 5วัน3คืน
ราคา: 29,900 บาท
รหัสทัวร์: DB BT-UAE01 5D3N EK


รหัสดปรแกรม : EU BT-UAE01 5D3N EK 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติดูไบ 

วันที่สอง        
ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ - อาบูดาบี - ถ่ายรูปกับรถFerrari - Grand Mosque - Heritage Village

                     เอทิฮัดทาวเวอร์

วันที่สาม
        พระราชวังชีค - สุเหร่าจูไมร่าห์ - ชายหาดจูเมราห์ - บุรจญ์อัลอาหรับ - ขึ้นรถไฟ Monorail

                      - หมู่เกาะต้นปาล์ม - โรงแรมแอตแลนทิส - นั่งรถลิมูซีนชมเมือง - ทะเลทรายอาหรับ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

วันที่สี่            พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือ Abra ข้ามฟาก - ตลาดเครื่องเทศ - ตลาดทอง - ดูไบเฟรม - เอมิเรตส์มอลล์

                     - สนามบินดูไบ

วันที่ห้า           กรุงเทพ


อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทางราคา มหัศจรรย์ดูไบ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 5 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
27 ก.ย.61 01 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
04 ต.ค.61 08 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
11 ต.ค.61 15 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
18 ต.ค.61 22 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
25 ต.ค.61 29 ต.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
01 พ.ย.61 05 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
08 พ.ย.61 12 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
15 พ.ย.61 19 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
22 พ.ย.61 26 พ.ย.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000
29 พ.ย.61 02 ธ.ค.61 EK377/EK374 29,900 29,900 28,900 6,000


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>