ทัวร์ดูไบ ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดคลาสสิค 5วัน3คืน

ทัวร์ดูไบ ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดคลาสสิค 5วัน3คืน
ราคา: 31,999 บาท
รหัสสินค้า: DB PEL HELLO DUBAI ABUDHABI 5D3N EK
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : DB PEL HELLO DUBAI ABUDHABI 5D3N EK

แถมฟรี !!  ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD)  
 ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น
นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์  
ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ–ดูไบ-MIRACLE GARDEN         
วันที่สอง       ดูไบ-อาบูดาบี-GRANFD MOSQUE-HERITAGE VILLAGE-LOUVRE MUSEUM
วันที่สาม       ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB- Madinat Jumeirah Souk
                   นั่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย (4WD)  
วันที่สี่           ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK- RED LOBSTER-ขึ้นตึก
                   BURJ KHALIFA-DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ    
วันที่ห้า         กรุงเทพฯ      
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
*1-5 มี.ค. 61
*15-19 มี.ค. 61
*17-21 มี.ค. 61
21-25 มี.ค. 61
25 มี.ค.-01 เม.ย. 61
31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 7,500 บาท
16-20 ก.พ. 61 32,555 บาท 32,555 บาท 32,555 บาท 7,500 บาท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>