ทัวร์ดูไบ 10วัน 7คืน

ทัวร์ดูไบ 10วัน 7คืน
ราคา: 55,900 บาท
รหัสสินค้า: CMN-GO001- AMAZING MOROCCO 10D-7N-EK
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : CMN-GO001- AMAZING MOROCCO 10D-7N-EK
กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ
วันที่สอง      ดูไบ – คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส
วันที่สาม      แมกเนส – เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน      
วันที่สี่          เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ
วันที่ห้า        เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า (ทะเลทรายซาฮาร่า)
วันที่หก        เมอร์ซูก้า – ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
วันที่เจ็ด       วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง         
วันที่แปด      มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลังก้า  
วันที่เก้า       คาซาบลังก้า – ดูไบ
วันที่สิบ        ดูไบ – กรุงเทพฯ  อัตราค่าบริการ
 
กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2561
กุมภาพันธ์ : 27 ก.พ. – 8 มี.ค.
มีนาคม : 29 มี.ค. – 7 เม.ย.
55,900.-
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>