ทัวร์ยุโรป อิตาลี แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล  8วัน5คืน
ราคา: 46,555 บาท
รหัสสินค้า: IT QR GG 8D5N VOLUME A
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : IT QR GG 8D5N VOLUME A
ทัวร์ยุโรป อิตาลี แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล  8วัน5คืน 
กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ – มิลาน
วันที่สอง         มิลาน –มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 
วันที่สาม         มิลาน  – เกาะเวนิส   – จัตุรัสเซนต์มาร์คโค
วันที่สี่             เวนิส – ฟลอเรนซ์ – หอเอนปิซ่า
วันที่ห้า           ปิซ่า – THE MALL OUTLET    – เซียน่า
วันที่หก          เซียน่า –น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – วิหารแพนเธออน 
วันที่เจ็ด         กรุงโรม –นครรัฐวาติกัน –สนามกีฬาโคลอสเซียม – กรุงเทพฯ
วันที่แปด        กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
  อิตาลีตอนเหนือ 8 วัน 5 คืน โดย QATAR AIRWAYS  
อัตราค่าบริการ พักห้องคู่ พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
เดือนพฤษภาคม    :  17 – 24 พ.ค.  / 25 พ.ค. – 1 มิ.ย. 46,555 10,000  
เดือนมิถุนายน   :  8 – 15 มิ.ย. / 15 – 22 มิ.ย. 46,555 10,000  
เดือนกันยายน   :  14 – 21 ก.ย. 46,555 10,000  
เดือนกันยายน   :  21 – 28 ก.ย. 48,555 10,000  
เดือนตุลาคม   :  5 – 12 ต.ค. / 12 – 19 ต.ค. / 19 – 26 ต.ค. 48,555 10,000  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>