ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่แลด์น3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่แลด์น3วัน2คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสทัวร์: HK BT-HKG003 3D2N CX


รหัสโปรแกรม HK BT-HKG003 3D2N CX
กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วันที่สอง      วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย

วันที่สาม      สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ
อัตตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
11 ต.ค. 61 13 ต.ค. 61 20 CX654/CX617 18,900 18,900 18,900 6,500
18 ต.ค. 61 20 ต.ค. 61 20 CX754/CX617 17,900 17,900 17,900 5,500
20 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500
25 ต.ค. 61 27 ต.ค. 61 20 CX654/CX617 16,900 16,900 16,900 5,500
27 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500
03 พ.ย. 61 05 พ.ย. 61 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500
10 พ.ย. 61 12 พ.ย. 61 20 CX654/CX709 16,900 16,900 16,900 5,500
17 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500
24 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500
01 ธ.ค. 61 03 ธ.ค. 61 20 CX654/CX703 18,900 18,900 18,900 6,500
08 ธ.ค. 61 10 ธ.ค. 61 20 CX654/CX703 18,900 18,900 18,900 6,500
15 ธ.ค. 61 17 ธ.ค. 61 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500
05 ม.ค. 62 07 ม.ค. 62 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500
11 ม.ค. 62 13 ม.ค. 62 20 CX654/CX617 16,900 16,900 16,900 5,500
19 ม.ค. 62 21 ม.ค. 62 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500
26 ม.ค. 62 28 ม.ค. 62 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500
23 ก.พ. 62 25 ก.พ. 62 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500
02 มี.ค. 62 04 มี.ค. 62 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500
09 มี.ค. 62 11 มี.ค. 62 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500
16 มี.ค. 62 18 มี.ค. 62 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500
23 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62 20 CX654/CX703 16,900 16,900 16,900 5,500
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>