ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสทัวร์: HK CU DISNEYLAND 3D2N CX


รหัสโปรแกรม : HK CU DISNEYLAND 3D2N CX

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ช็อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต
                                             
วันที่สอง       สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี         
             
วันที่สาม       วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก

                    ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ       

อัตราค่าบริการ

 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เที่ยวบิน
17 – 19 มิถุนายน 61
ช่วง Summer sale
15,900 13,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
01 – 03 กรกฎาคม 61
ช่วง Summer sale
16,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
08 – 10 กรกฎาคม 61
ช่วง Summer sale
16,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
22 – 24 กรกฎาคม 61
ช่วง Summer sale
16,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
05 – 07 สิงหาคม 61
ช่วง Summer sale
16,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
12 – 14 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ
17,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
02 – 04 กันยายน 61 15,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
09 – 11 กันยายน 61 15,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
16 – 18 กันยายน 61 15,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
23 – 25 กันยายน 61 15,900.- 5,500.- CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX703 HKGBKK 19.50-21.45
ราคาอื่นๆ
  1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
  2. จอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 10,900 บาท
  3. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ทไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายส่วนต่าง   

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>