ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 3วัน2คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: HK BT HKG01 3D2N CX
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : HK BT HKG01 3D2N CX 
เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธ่ย์แปซิฟิค

กำหนดการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets-เซินเจิ้น
วันที่สอง    เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
วันที่สาม    รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ   


อัตราค่าบริการ  

 
ราคา ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก
วันเดินทางเดินทาง จำนวน เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง เด็กอายุต่ำกว่า 18 พักเดี่ยว
09 – 11 มิ.ย. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500
23 – 25 มิ.ย. 61 20 CX616/617 11,900 11,900 11,900 3,500
29 – 01 ก.ค. 61 20 CX700/709 12,900 12,900 12,900 3,500
14 – 16 ก.ค. 61 20 CX700/613 12,900 12,900 12,900 3,500
28 – 30 ก.ค. 61 20 CX700/613 15,900 15,900 15,900 4,500
11 – 13 ส.ค. 61 20 CX700/613 15,900 15,900 15,900 4,500
18 – 20 ส.ค. 61 20 CX616/617 12,900 12,900 12,900 3,500


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>