ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ซัมเมอร์เซลลดทั้งเกาะ 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ซัมเมอร์เซลลดทั้งเกาะ 3วัน2คืน
ราคา: 11,888 บาท
รหัสสินค้า: HK IJP HCX13 3D2N CX
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: HK IJP HCX13 3D2N CX
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ฮ่องกง  วัดหวังต้าเซียน  ช็อปปิ้งย่านนาธาน จูไห่
วันที่สอง จูไห่  ถนนคู่รัก สวนดอกบัวขาว วัดไป๋เหลียนตัง  มาเก๊า  วัดอาม่า วิหารเซนด์พอล เซนาโด้สแควร์  THEVENETIAN
วันที่สาม พระราชวังหยวนหมิงหยวน วัดผู่โถว ตลาดก๋งเป่ย/ฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิอัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม
6-8 มิถุนายน 61 11,888  
 
ไม่มีราคาเด็ก
Infant7,000บาท
(*อายุไม่เกิน 2ปี)
 
4,500
16-18 มิถุนายน 61 12,888 4,500
23-25 มิถุนายน 61     12,888 4,500
30มิถุนายน-2กรกฎาคม 61 12,888 4,500
7-9 กรกฎาคม 61 12,888 4,500
14-16 กรกฎาคม 61 12,888 4,500
21-23 กรกฎาคม 61 12,888 4,500
28-30 กรกฎาคม 61 14,888 4,500
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>