ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
ราคา: 27,900 บาท
รหัสทัวร์: HK PHD PHOCX6HKGDIS 3D2N CX

รหัสโปรแกรม : HK PHD PHOCX6HKGDIS 3D2N CX
ดินแดนแห่งความฝัน HONGKONG DISNEYLAND
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจ
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

กำหนดการเดินทาง

 
วันแรก               กรุงเทพฯ ฮ่องกง (นั่งรถรางพีคแทรม) ยอดเขาวิคทรอเรียพีค
                        รีพัสเบย์ SYMPHONY  OF  LIGHT อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต  & เทมเปิ้ลสตรีท
วันที่สอง
            สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
วันที่สาม            เทพเจ้าหวังต้าเซียน ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ วัดแชกงหมิว
                          ช้อปปิ้งนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
14-16  เมษายน 2561 ขาไป   CX616 (06.40-10.25)
ขากลับCX613 (17.55-20.00)

 
    27,900 8,000 26,900 25,900
14-16  เมษายน 2561 ขาไป   CX700  (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

 
    27,900 8,000 26,900 25,900
 
15-17  เมษายน 2561
 
ขาไป   CX616 (06.40-10.25)
ขากลับCX703 (19.50-21.45)

 
    27,900 8,000 26,900 25,900


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>