ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด๋ 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด๋ 3วัน2คืน
ราคา: 20,900 บาท
รหัสทัวร์: HK PHD HK DISNEYLAND 3D2N EK

รหัสโปรแกรม : HK PHD HK DISNEYLAND 3D2N EK
กำหนดการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
วันที่สอง  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
วันที่สาม  (นั่งรถรางพีคเทรม)  สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม –  
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
  17-19 พฤศจิกายน 2560 ขาไป   EK384
(13.45-17.30)
ขากลับEK385
(21.15-23.15
20,900 7,000 19,900 18,900
  24-26 พฤศจิกายน 2560 ขาไป   EK384
(13.45-17.30)
ขากลับEK385
(21.15-23.15)
 
20,900 7,000 19,900 18,900
  8-10 ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384
(13.45-17.30)
ขากลับEK385
(21.15-23.15)
 
20,900 7,000 19,900 18,900
  10-12 ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384
(13.45-17.30)
ขากลับEK385
(21.15-23.15)
 
20,900 7,000 19,900 18,900
  15-17 ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384
(13.45-17.30)
ขากลับEK385
(21.15-23.15)
 
20,900 7,000 19,900 18,900
  22-24 ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384
(13.45-17.30)
ขากลับEK385
(21.15-23.15)
 
20,900 7,000 19,900 18,900
  23-25 ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384
(13.45-17.30)
ขากลับEK385
(21.15-23.15)
 
20,900 7,000 19,900 18,900
  27-29 ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384
(13.45-17.30)
ขากลับEK385
(21.15-23.15)
 
20,900 7,000 19,900 18,900
28-30 ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384
(13.45-17.30)
ขากลับEK385
(21.15-23.15)
20,900 7,000 19,900 18,900
  29-31 ธันวาคม  2560 ขาไป   CX616
(06.45-10.10)
ขากลับCX617
(21.35-23.35)
 
25,900 โปรแกรมพิเศษบินไฟล์เช้า
  29-31 ธันวาคม  2560 ขาไป   CX700
(08.25-12.10)
ขากลับCX709
(22.00-23.55)
 
25,900
  31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ขาไป   CX700 (08.25-12.10)
ขากลับCX617 (21.35-23.35)
25,900
  31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ขาไป   EK384
(13.45-17.30)
ขากลับEK385
(21.15-23.15)
 
25,900 10,000 24,900 23,900
การันตี Count Down Hongkong Dec'31 พักโรงแรม  PRUDENTIAL  HOTEL
***จบการเคาท์ดาวน์จะมีการปิดถนนนาธานทั้งเส้น..ลูกค้าต้องเดินกลับโรงแรมนะคะ***
 
  1-3  มกราคม  2561 ขาไป   EK384
(13.45-17.30)
ขากลับEK385
(21.15-23.15)
 
23,900 10,000 22,900 21,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>