ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน2คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน2คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสทัวร์: HK BT HKG08 3D2N EK


รหัสโปรแกรม : HK BT HKG08 3D2N EK
กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
วันที่สอง มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
วันที่สาม รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
 
ราคา ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน บินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
11 พ.ย. 60 13 พ.ย. 60 14,900 14,900 13,900 5,500
16 พ.ย. 60 18 พ.ย. 60 14,900 14,900 13,900 5,500
18 พ.ย. 60 20 พ.ย. 60 14,900 14,900 13,900 5,500
30 พ.ย. 60 02 ธ.ค. 60ๆ 14,900 14,900 13,900 5,500
07 ธ.ค. 60 09 ธ.ค. 60 15,900 15,900 14,900 5,500
16 ธ.ค. 60 18 ธ.ค. 60 14,900 14,900 13,900 5,500
21 ธ.ค. 60 23 ธ.ค. 60 15,900 15,900 14,900 5,500
28 ธ.ค. 60 30 ธ.ค. 60 16,900 16,900 15,900 5,500
06 ม.ค. 61 08 ม.ค. 61 15,900 15,900 14,900 5,500
13 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61 15,900 15,900 14,900 5,500
20 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 15,900 15,900 14,900 5,500
27 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 15,900 15,900 14,900 5,500

 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>