ทัวร์ฮ่องกง หนาวนี้ที่ฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวเขาอุสุซาน เมนูพิเศษบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 6วัน4คืน

ทัวร์ฮ่องกง หนาวนี้ที่ฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวเขาอุสุซาน เมนูพิเศษบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 6วัน4คืน
ราคา: 47,900 บาท
รหัสทัวร์: HOK11 ZG 6D4N TG

 
รหัสสินค้า : HOK11 ZG 6D4N TG
ดินแดนอาทิตย์อุทัย เกาะฮอกไกโด เมืองโอตารุ
ชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด
เพลิดเพลินไปกับความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง       ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ
                   นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
วันที่สาม       ลานกิจกรรมหิมะ
– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
                   – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  -
ซัปโปโร  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
วันที่สี่           ศาลเจ้าฮอกไกโด–โรงงานช็อกโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-
MITSUI OUTLET
วันที่ห้า         อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
22 – 27 พฤศจิกายน 2560 47,900 45,900 44,900 8,000 32,900
01 – 06 ธันวาคม 2560 50,900 48,900 47,900 8,000 39,900
09 - 14 ธันวาคม 2560 47,900 45,900 44,900 8,000 32,900
10 – 15 ธันวาคม 2560 47,900 45,900 44,900 8,000 32,900
12 – 17 ธันวาคม 2560 47,900 45,900 44,900 8,000 32,900
19 – 24 ธันวาคม 2560 49,900 46,900 45,900 8,000 34,900
20 – 25 ธันวาคม 2560 49,900 46,900 45,900 8,000 34,900
16 – 21 มกราคม 2561 47,900 45,900 44,900 8,000 32,900
24 – 29 มกราคม 2561 47,900 45,900 44,900 8,000 32,900
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 47,900 45,900 44,900 8,000 32,900
16 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 49,900 46,900 45,900 8,000 34,900
28 ก.พ. – 05 มีนาคม 2561 47,900 45,900 44,900 8,000 32,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>