ทัวร์ฮ่องกงฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาไฟอุซุซาน อิ่มไม่อั่นบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 5วัน3คืน

ทัวร์ฮ่องกงฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาไฟอุซุซาน อิ่มไม่อั่นบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 5วัน3คืน
ราคา: 35,999 บาท
รหัสทัวร์: HOK10 ZG 5D3N HX


รหัสสินค้า : HOK10 ZG 5D3N HX
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด             
 ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ
เพลิดเพลินไปกับความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว
ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ เรร่า เอ้าท์เล็ต

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันสอง          กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่สาม
       หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
วันที่สี่
           เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
                   -
DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
วันที่ห้า         ศาลเจ้าฮอกไกโด– เรร่า เอ้าท์เล็ต -ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
23-27 พฤศจิกายน 2560 HX762 BKK-HKG 03.30-07.05
HX690 HKG-CTS 12.00-17.55
HX691 CTS-HKG 16.10-22.00
HX761 HKG-BKK 23.50-02.25
35,999 34,999 8,000 25,999
05 - 09 มกราคม 2561 HX762 BKK-HKG 03.30-06.55
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55
35,999 34,999 8,000 25,999
12 - 16 มกราคม 2561 HX762 BKK-HKG 03.30-06.55
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55
35,999 34,999 8,000 25,999
19-23 มกราคม 2561 HX762 BKK-HKG 03.30-06.55
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55
35,999 34,999 8,000 25,999
26-30 มกราคม 2561 HX762 BKK-HKG 03.30-06.55
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55
35,999 34,999 8,000 25,999
2-6 กุมภาพันธ์ 2561 HX762 BKK-HKG 03.30-06.55
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55
35,999 34,999 8,000 25,999
01 - 05 มีนาคม 2561 HX774 BKK-HKG 04.00-08.05
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX691 CTS-HKG 16.10-22.00
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00
37,999 36,999 8,000 27,999
02 - 06 มีนาคม 2561 HX762 BKK-HKG 03.30-06.55
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55
35,999 34,999 8,000 25,999
08 - 12 มีนาคม 2561 HX774 BKK-HKG 04.00-08.05
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX691 CTS-HKG 16.10-22.00
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00
35,999 34,999 8,000 25,999
09 - 13 มีนาคม 2561 HX762 BKK-HKG 03.30-06.55
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX697 CTS-HKG 14.55-20.20
HX767 HKG-BKK 02.00-03.55
35,999 34,999 8,000 25,999
15 - 19 มีนาคม 2561 HX774 BKK-HKG 04.00-08.05
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX691 CTS-HKG 16.10-22.00
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00
35,999 34,999 8,000 25,999
16 - 20 มีนาคม 2561 HX774 BKK-HKG 04.00-08.05
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX693 CTS-HKG 16.10-22.00
HX773 HKG-BKK 00.40-03.00
35,999 34,999 8,000 25,999
22 - 26 มีนาคม 2561 HX762 BKK-HKG 03.30-06.55
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX693 CTS-HKG 16.10-22.00
HX769 HKG-BKK 00.35-02.35
35,999 34,999 8,000 25,999
23 - 27 มีนาคม 2561 HX762 BKK-HKG 03.30-06.55
HX690 HKG-CTS 09.15-15.10
HX693 CTS-HKG 16.10-22.00
HX769 HKG-BKK 00.35-02.35
35,999 34,999 8,000 25,999
 
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>