ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน
ราคา: 10,999 บาท
รหัสทัวร์: HKG27 ZG 4D3N CX
 


รหัสสินค้า : HKG27 ZG 4D3N CX
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เมนูพิเศษ!!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดงเป็ดปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
วันที่สอง       เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
วันที่สาม
       ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า
                   - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่
  
วันที่สี่           วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
01 – 04 กันยายน 2560 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
13,999 13,999 13,999 3,500
08 – 11 กันยายน 2560 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
13,999 13,999 13,999 3,500
15 - 18 กันยายน 2560 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
10,999 10,999 10,999 3,500
30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2560 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX617 (21.25 – 23.15)
10,999 10,999 10,999 3,500
13 – 16 ตุลาคม 2560 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
12,999 12,999 12,999 3,500
27 – 30 ตุลาคม 2560 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
12,999 12,999 12,999 3,500
28 - 31 ตุลาคม 2560 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15)
12,999 12,999 12,999 3,500
02 – 05 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15)
12,999 12,999 12,999 3,500
03 – 06 พฤศจิกายน 2560
**BUS 1**
ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
12,999 12,999 12,999 3,500
03 – 06 พฤศจิกายน 2560
** BUS 2**
ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
12,999 12,999 12,999 3,500
04 – 07 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15)
12,999 12,999 12,999 3,500
09 – 12 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
12,999 12,999 12,999 3,500
16 - 19 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
12,999 12,999 12,999 3,500
24 - 27 พฤศจิกายน 2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX617 (21.25 - 23.15)
12,999 12,999 12,999 3,500
01 – 04 ธันวาคม  2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
14,999 14,999 13,999 3,500
08 – 11 ธันวาคม  2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
14,999 14,999 13,999 3,500
16 - 19 ธันวาคม  2560 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX617 (21.25 – 23.15)
13,999 13,999 13,999 3,500
21 – 24 ธันวาคม  2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
13,999 13,999 13,999 3,500
22 – 25 ธันวาคม  2560 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
13,999 13,999 13,999 3,500
02 – 05 มกราคม 2561 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
13,999 13,999 13,999 3,500
06 – 09 มกราคม 2561 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX617 (21.25 – 23.15)
12,999 12,999 12,999 3,500
13 – 16 มกราคม 2561 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX703 (19.55 – 21.45)
12,999 12,999 12,999 3,500
20 – 23 มกราคม 2561 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX617 (21.25 – 23.15)
13,999 13,999 13,999 3,500
27 - 30 มกราคม 2561 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX703 (19.55 – 21.45)
13,999 13,999 13,999 3,500
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX617 (21.25 – 23.15)
13,999 13,999 13,999 3,500
08 - 11 มีนาคม 2561 ขาไป    CX614 (13.05 – 16.45)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
13,999 13,999 13,999 3,500
10 - 13 มีนาคม 2561 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX617 (21.25 – 23.15)
13,999 13,999 13,999 3,500
16 - 19 มีนาคม 2561 ขาไป    CX654 (15.15 – 18.50)
ขากลับ CX709 (22.25 – 00.15)
13,999 13,999 13,999 3,500


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>