ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ 3วัน 2คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสทัวร์: HK-PHD-HONGKONG DISNEYLAND-3D-2N-EK

รหัสโปรแกรม: HK-PHD-HONGKONG DISNEYLAND-3D-2N-EK
ดินแดนแห่งความฝัน HONGKONG DISNEYLAND
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ ฮ่องกง SYMPHONY  OF  LIGHT อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต &
                เทมเปิ้ลสตรีท
วันที่สอง
    สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
วันที่สาม    (นั่งรถรางพีคเทรม)  สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) รีพัสเบย์
                 ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม
                 -ฮ่องกง -
กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
6-8 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
13-15 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
20-22 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
21-23 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    21,900 7,000 20,900 19,900
22-24 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
23-25 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
24-26 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
25-27 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
27-29 ตุลาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
          3-5  พฤศจิกายน  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
      10-12  พฤศจิกายน  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
      17-19  พฤศจิกายน  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
      24-26  พฤศจิกายน  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
            8-10  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
          10-12  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
          15-17  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
          22-24  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
          23-25  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
          27-29  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
          28-30  ธันวาคม  2560 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
 
    20,900 7,000 19,900 18,900
29-31 ธันวาคม 60 (CX616/CX617) ขาไป    CX616 (14.05-18.05)
ขากลับ CX617 (21.50-23.45)
25,900 10,000 24,900 23,900
29-31 ธันวาคม 60 (CX700/CX709) ขาไป    CX700 (14.05-18.05)
ขากลับ CX709 (21.50-23.45)
25,900 10,000 24,900 23,900
31 ธ.ค.-2 ม.ค. 61 (CX700/CX617) ขาไป    CX700 (14.05-18.05)
ขากลับ CX617 (21.50-23.45)
25,900 10,000 24,900 23,900
  31 ธันวาคม 60  - 2 มกราคม 61 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
25,900 10,000 24,900 23,900
          1-3  มกราคม  2561 ขาไป   EK384 (14.05-18.05)
ขากลับEK385 (21.50-23.45)
23,900 7,000 22,900 21,900
<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>