ทัวร์อินเดีย สิกขิม ดาร์จิลิง ลาเชน 8วัน5คืน

ทัวร์อินเดีย สิกขิม ดาร์จิลิง ลาเชน 8วัน5คืน
ราคา: 32,999 บาท
รหัสทัวร์: ID GL SIKKIM DARJEELING 8D5N 6E

รหัสสินค้า : ID GL SIKKIM DARJEELING 8D5N 6E

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ-โกลกัลตา-บักโดรกรา-ดาร์จิลิ่ง
วันที่สาม      ไทเกอร์ฮิลล์-วัดธิเบตกุม-บาตาเซีย-ไร่ชา-สวนสัตว์-กังต๊อก
วันที่สี่           กังต๊อก- ตาชิวิวพอยท์-สถูปโดร์-กระบี่ลงศก-หมู่บ้านลาเชน
วันที่ห้า         ลาเชน-ลาชุง
วันที่หก        หมู่บ้านลาซุง-ZERO POINT-ยุมถัง-บ่อน้ำร้อน-เมืองกังต๊อก 
วันที่เจ็ด       กังต๊อก-บักโดกร้า-โกลกัลต้า
วันที่แปด(พุธ 19/4/60)        สนามบินสุวรรณภูมิอัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
11 – 18 เมษายน 2560 32,999฿
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>