ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4วัน3คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: VN BT VN03 4D3N FD

รหัสโปรแกรม : VN BT VN03 4D3N FD


กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม
วันที่สอง         ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด
วันที่สาม         ดาลัท-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-
                      ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
วันที่สี่             ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ

 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
9 พ.ย.61 12 พ.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
16 พ.ย.61 19 พ.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
23 พ.ย.61 26 พ.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 14,900 14,900 13,900 3,500
8 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
14 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
21 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
28 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 15,900 15,900 14,900 3,500
29 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 16,900 16,900 15,900 3,500
30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 15,900 15,900 14,900 3,500
31 ธ.ค.61 3 ม.ค.62 15,900 15,900 14,900 3,500
4 ม.ค.62 7 ม.ค.62 12,900 12,900 11,900 3,500
11 ม.ค.62 14 ม.ค.62 12,900 12,900 11,900 3,500
18 ม.ค.62 21 ม.ค.62 12,900 12,900 11,900 3,500
25 ม.ค.62 28 ม.ค.62 12,900 12,900 11,900 3,500
16 ก.พ.62 19 ก.พ.62 12,900 12,900 11,900 3,500
22 ก.พ.62 25 ก.พ.62 12,900 12,900 11,900 3,500<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>