ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 11,500 บาท
รหัสทัวร์: VN PL TC004SL TAMCOC 4D3N SL


รหัสโปรแกรม: VN PL TC004SL TAMCOC 4D3N SL

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า

                    – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ


วันที่สอง         ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ

                    – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง

วันที่สาม       
ฮาลอง – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh

วันที่สี่            นิงห์บิงห์ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิ่ม
12-15 ต.ค. 61 12,900 บาท 2,700 บาท
28-31 ต.ค. 61 11,500 บาท 2,700 บาท
02-05 พ.ย. 61 11,900 บาท 2,700 บาท
04-07 พ.ย. 61
11-14 พ.ย. 61
18-21 พ.ย. 61
25-28 พ.ย. 61
11,500 บาท 2,700 บาท
16-19 ธ.ค. 61
23-26 ธ.ค. 61
11,500 บาท 2,700 บาท
30 ธ.ค.- 02 ม.ค. 62 13,900 บาท 2,700 บาท
06-09 ม.ค. 62
13-16 ม.ค. 62
20-23 ม.ค. 62
27-30 ม.ค. 62
11,500 บาท 2,700 บาท
03-06 ก.พ. 62
10-13 ก.พ. 62
11,900 บาท 2,700 บาท
17-20 ก.พ. 62
24-27 ก.พ. 62
11,500 บาท 2,700 บาท
03-06 มี.ค. 62
10-13 มี.ค. 62
17-20 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
11,500 บาท 2,700 บาท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>