ทัวร์เวียดนาม โปรสุดคุ้ม 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม โปรสุดคุ้ม 4วัน3คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: VN BT VN003 4D3N VZ

รหัสโปรแกรม: VN BT VN003 4D3N VZ 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
วันที่สอง นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ย
วันที่สาม ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM
              -หมู่บ้านชาวประมงFishingVillage-โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน
              ยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
วันที่สี่ โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ


 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
18 พ.ค.61 21 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,000
25 พ.ค.61 28 พ.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
1 มิ.ย.61 4 มิ.ย.61 12,900 12,900 11,900 3,000
8 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61 12,900 12,900 11,900 3,000
15 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 12,900 12,900 11,900 3,000
22 มิ.ย.61 25 มิ.ย.61 12,900 12,900 11,900 3,000
29 มิ.ย.61 2 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
6 ก.ค.61 9 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
13 ก.ค.61 16 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
20 ก.ค.61 23 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
28 ก.ค.61 31 ก.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
3 ส.ค.61 6 ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
11 ส.ค.61 14 ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
17 ส.ค.61 20 ส.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,000
24 ส.ค.61 27 ส.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,000
31 ส.ค.61 3 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,000
7 ก.ย.61 10 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,000
14 ก.ย.61 17 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,000
21 ก.ย.61 24 ก.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,000
28 ก.ย.61 1 ต.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,000<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>