ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน 3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: VN SPR VN004A_SGN-DLI-MUINE 4D 3N DD
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : VN SPR VN004A_SGN-DLI-MUINE 4D 3N DD

กำหนดการเดินทาง

วันแรก            กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์- ช้อปปิ้ง ตลาดราตรีดาลัท     
วันที่สอง          ดาลัด-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-น้ำตกดาทันลา(นั่งรถราง)

                       สวนดอกไม้เมืองหนาว- มุยเน่ 
วันที่สาม
         ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM โฮจิมินห์ 
วันที่สี่              โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว

                       ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ      

อัตราค่าบริการ              

 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็กอายุต่ำกว่า  12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

มีเตียง+2 ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง+2 ผู้ใหญ่
14-17  มีนาคม  2561
18-21 มีนาคม  2561
28-31 มีนาคม  2561
13,900 13,900 12,900 3,500
13-16 เมษายน 2561  วันสงกรานต์ 14,900 14,900 14,900 3,500
06-09 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
13,900 13,900 12,900 3,500
26-29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา 14,900 14,900 14,900 3,500
7-10 มิถุนายน 2561 13,900 13,900 12,900 3,500
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
13,900 13,900 12,900 3,500
11-14  สิงหาคม 2561 วันแม่ 14,900 14,900 14,900 3,500
13-16 กันยายน 2561 13,900 13,900 12,900 3,500
27-30 กันยายน 2561 13,900 13,900 12,900 3,500
13-16 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 14,900 14,900 14,900 3,500


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>