ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: VN PL CLASSIC FUN PARK VIETNAM_HAN 3D FD
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : VN PL CLASSIC FUN PARK VIETNAM_HAN 3D FD
นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง
สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ – ฮานอย ฮาลอง – สวนสนุก Sun World - ไนท์มาเก็ตฮาลอง  
วันที่สอง        ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
                    วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สาม       
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี
                    บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม

                    วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก  –กรุงเทพฯ
 
อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิ่ม
10-12 มี.ค. 10,900 บาท 1,900 บาท
13-15 เม.ย.
14-16 เม.ย.
12,900 บาท 1,900 บาท
20-22 เม.ย.
21-23 เม.ย.
27-29 เม.ย.
28-30 เม.ย.
29 เม.ย.-01 พ.ค.
10,900บาท
 
1,900 บาท
 
04-06 พ.ค.
05-07 พ.ค.
12-14 พ.ค.
18-20 พ.ค.
19-21 พ.ค.
26-28 พ.ค.
27-29 พ.ค.
10,900บาท
 
1,900 บาท
 
01-03 มิ.ย.
02-04 มิ.ย.
10,900บาท 1,900 บาท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>