ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: VN BT VN03 4D3N DD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม VN BT VN03 4D3N DD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
วันที่สอง โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
วันที่สาม ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
วันที่สี่ ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ


 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ดาลัท 4 วัน 3 คืน บิน DD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
30 มี.ค.61 2 เม.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
31 มี.ค.61 3 เม.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
7 เม.ย.61 10 เม.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
20 เม.ย.61 23 เม.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
21 เม.ย.61 24 เม.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
27 เม.ย.61 30 เม.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500
4 พ.ค.61 7 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
5 พ.ค.61 8 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
11 พ.ค.61 14 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
12 พ.ค.61 15 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
18 พ.ค.61 21 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
19 พ.ค.61 22 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
25 พ.ค.61 28 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
26 พ.ค.61 29 พ.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>