ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: VN SPR VN003A_HANOI-SAPA-FANSIPAN 4D3N QR
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : VN SPR VN003A_HANOI-SAPA-FANSIPAN 4D3N QR
พักซาปา2คืน
มื้ออาหารนานาชาติ
รวมกระเช้าขึ้นฟานซิปันแล้ว

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮานอย–ถนนย่านการค้า 36 สาย  
วันที่สอง          ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์ 
                       ลาวกาย – ซาปา – ตลาดแห่งความรัก  
วันที่สาม          ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต–น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟาสนซิปัน           
วันที่สี่              ซาปา– ลาวกาย – ฮานอย– กรุงเทพฯ              


อัตราค่าบริการ
 
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ2-3ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
(เด็ก 1+ผู้ใหญ่2 ท่าน)
พักเดี่ยว
25-28  มกราคม 2561 14,900 .- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
04-07  กุมภาพันธ์  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
11-14  กุมภาพันธ์ 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
25-28  กุมภาพันธ์ 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
14-17  มีนาคม  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
18-21  มีนาคม  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
28-31  มีนาคม  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
13-16  เมษายน 2561 15,900.- 15,900.- 14,900.- 4,500.-
25-28 เมษายน  2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
06-09 พฤษภาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
16-19 พฤษภาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
20-23 พฤษภาคม 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
13-16 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
17-20 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-
27-30 มิถุนายน 2561 14,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.-


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>