ทัวร์เวียดนาม อ่าวฮาลองเบย์ 3วัน2คืน

ทัวร์เวียดนาม อ่าวฮาลองเบย์ 3วัน2คืน
ราคา: 9,888 บาท
รหัสสินค้า: VN ZG HAN10 3D2N VJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : VN ZG HAN10 3D2N VJ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET
วันที่สอง เมืองฮาลอง - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน – นั่งกระเช้า2ชั้น นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL - เมืองฮานอย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - ถนน 36 สาย
วันที่สาม เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
12 – 14 มกราคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
19 – 21 มกราคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
26 – 28 มกราคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
02 – 04 มีนาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,588
09 – 11 มีนาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,588
16 – 18 มีนาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,588
23 – 25 มีนาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,588


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>