ทัวร์เวียดนาม ดาลัท ดอกไม้บาน 3วัน2คืน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัท ดอกไม้บาน 3วัน2คืน
ราคา: 9,888 บาท
รหัสสินค้า: VN ZG SGN05 3D2N VZ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : VN ZG SGN05 3D2N VZ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วันที่สอง เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก  โบสถ์รูปไก่
วันที่สาม เมืองดาลัด – – DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  อัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
05 – 07 มกราคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
12 – 14 มกราคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
19 – 21 มกราคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,888
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,888
09 – 11 มีนาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
16 – 18 มีนาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,888
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
06 – 08 เมษายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,888
13 – 15 เมษายน 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 8,588
20 – 22 เมษายน 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
27 – 29 เมษายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,888<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>