ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 3วัน 2คืน
ราคา: 12,991 บาท
รหัสสินค้า: VN SBT GT-HAN QR003 3D2N GR
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : VN SBT GT-HAN QR003 3D2N GR
เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดง
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยเที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา “ฟานซิปัน”
พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Buffet Sen)
อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย
มีบริการ Free WiFi บนรถ 

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ฮานอย
วันที่สอง      ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – Fansipan – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา - ซาปา  
วันที่สาม      เมืองซาปา – ฮานอย – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
โปรแกรม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan)
3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ส(QR)
    กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
12-14 มกราคม 2561 12,991 12,991 12,991       2,500
26-28 มกราคม 2561 12,991 12,991 12,991       2,500
02-04 กุมภาพันธ์ 2561 12,991 12,991 12,991       2,500
23-25 กุมภาพันธ์ 2561 12,991 12,991 12,991       2,500
02-04 มีนาคม  2561 12,991 12,991 12,991       2,500
16-18 มีนาคม  2561 12,991 12,991 12,991       2,500
15-18 มีนาคม  2561 12,991 12,991 12,991       2,500
23-25 มีนาคม  2561 12,991 12,991 12,991       2,500
30 มีนาคม-01 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991       2,500
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>