ทัวร์ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน

ทัวร์ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน
ราคา: 9,699 บาท
รหัสสินค้า: VN CHI JAN-MAR 18 VZ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : VN CHI JAN-MAR 18 VZ
ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ำตก สนุกสนานกับการนั่งรถราง
พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง พร้อมจิบไวน์ดาลัด

กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพ –ดาลัด – มุยเน่ - ลำธาร FAIRY STREAM – ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง
วันที่สอง         ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูร้อน
                      – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่สาม        สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

 
วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
เด็กไม่มีเตียง พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม)
พักเดี่ยว
วันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 61
(ตรุษจีน)
11,399.- 10,399.- 3,500.-
วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 61 10,699.- 9,699.- 2,500.-
วันที่ 2 – 4 มีนาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 9 – 11 มีนาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
วันที่ 16 – 18 มีนาคม 61 9,699.- 8,699.- 2,500.-
 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>