ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 5วัน4คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: VN BT VN07 5D4N FD
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : VN BT VN07 5D4N FD 
ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน ขึ้นเขาฟานซิปัน
ยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน อิ่มอร่อยกับ SEN BUFFETนานาชาติ
แถมฟรี!!!! ชุดซินจ่าว

กำหนดการเดินทาง

วันแรก           กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สอง         ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
วันที่สาม         ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน
                     -อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่             ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง 
วันที่ห้า           ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

 
อัตราค่าบริการ
 
ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 พ.ย.60 5 พ.ย.60 25 16,900 16,900 15,900 3,500
8 พ.ย.60 12 พ.ย.60 25 16,900 16,900 15,900 3,500
15 พ.ย.60 19 พ.ย.60 25 16,900 16,900 15,900 3,500
22 พ.ย.60 26 พ.ย.60 25 16,900 16,900 15,900 3,500
29 พ.ย.60 3 ธ.ค.60 25 16,900 16,900 15,900 3,500
1 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 25 17,900 17,900 16,900 3,500
6 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 25 16,900 16,900 15,900 3,500
13 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 25 16,900 16,900 15,900 3,500
20 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 25 17,900 17,900 16,900 3,500
27 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 25 16,900 16,900 15,900 3,500
28 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 25 18,900 18,900 17,900 3,500
29 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 25 18,900 18,900 17,900 3,500
3 ม.ค.61 7 ม.ค.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
10 ม.ค.61 14 ม.ค.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
17 ม.ค.61 21 ม.ค.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
24 ม.ค.61 28 ม.ค.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
31 ม.ค.61 4 ก.พ.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
7 ก.พ.61 11 ก.พ.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
14 ก.พ.61 18 ก.พ.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
21 ก.พ.61 25 ก.พ.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
28 ก.พ.61 4 มี.ค.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
7 มี.ค.61 11 มี.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
14 มี.ค.61 18 มี.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
21 มี.ค.61 25 มี.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
28 มี.ค.61 1 เม.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
4 เม.ย.61 8 เม.ย.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
11 เม.ย.61 15 เม.ย.61 25 15,900 15,900 14,900 3,500
12 เม.ย.61 16 เม.ย.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
13 เม.ย.61 17 เม.ย.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
18 เม.ย.61 22 เม.ย.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
25 เม.ย.61 29 เม.ย.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500       


<<<< "WE
 MAKE
 HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>