ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน3คืน
ราคา: 12,899 บาท
รหัสทัวร์: VN Da Nang Hoian4D3N PG


รหัสสินค้า : VN Da Nang Hoian4D3N PG 
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน3คืน

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – พระราชตำนักขายดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วันที่สอง         วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – ดานัง
วันที่สาม        นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก + รถไฟไต่เขา – ดานัง – ร้านหยก – วัดหลิงอึ๋ง
                      – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ
วันที่สี่            ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
 
วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
เด็กไม่มีเตียง พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม)
พักเดี่ยว
วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 1 - 4 มีนาคม 61
( วันมาฆบูชา )
13,899.- 12,899.- 2,900.-
วันที่ 8 - 11 มีนาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 15 - 18 มีนาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 22 - 25 มีนาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 29 มี.ค.-1 เม.ย. 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 5 - 8 เมษายน 61
( วันจักรี )
13,899.- 12,899.- 2,900.-
วันที่ 19 - 22 เมษายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 26 - 29 เมษายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 7 – 10 มิถุนายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค.61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 5 – 8 กรกฏาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 12 – 15 กรกฏาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.-
วันที่ 26 – 29 กรกฏาคม 61
( วันอาสาฬหบูชา )
13,899.- 12,899.- 2,900.-


 
 

 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>