ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 5วัน4คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 5วัน4คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: VN07 BT 5D4N SL
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรมทัวร์ : ​VN07 BT 5D4N SL
ซินจ่าว..เวียดนาม ไปครั้งเดียวเที่ยวให้ครบ
ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอย 5 วัน
พักหรู 5 ดาว อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET
กำหนดการเดินทาง
 วันแรก     กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สอง  ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
วันที่สาม  ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่      ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
วันที่ห้า    ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ
 
ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5 วัน 4 คืน บิน SL
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
27 ก.ย.60 1 ต.ค.60 13,900 13,900 12,900 3,500
1 พ.ย.60 5 พ.ย.60 13,900 13,900 12,900 3,500
8 พ.ย.60 12 พ.ย.60 13,900 13,900 12,900 3,500
15 พ.ย.60 19 พ.ย.60 13,900 13,900 12,900 3,500
22 พ.ย.60 26 พ.ย.60 13,900 13,900 12,900 3,500
29 พ.ย.60 3 ธ.ค.60 14,900 14,900 13,900 3,500
6 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 14,900 14,900 13,900 3,500
13 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 13,900 13,900 12,900 3,500
20 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 13,900 13,900 12,900 3,500
27 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 15,900 15,900 14,900 4,000
3 ม.ค.61 7 ม.ค.61 15,900 15,900 14,900 4,000
10 ม.ค.61 14 ม.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
24 ม.ค.61 28 ม.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
31 ม.ค.61 4 ก.พ.61 13,900 13,900 12,900 3,500
7 ก.พ.61 11 ก.พ.61 13,900 13,900 12,900 3,500
14 ก.พ.61 18 ก.พ.61 14,900 14,900 13,900 3,500
21 ก.พ.61 25 ก.พ.61 13,900 13,900 12,900 3,500
28 ก.พ.61 4 มี.ค.61 14,900 14,900 13,900 3,500
7 มี.ค.61 11 มี.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
14 มี.ค.61 18 มี.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
 


 


 
<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>