ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน
ราคา: 7,900 บาท
รหัสสินค้า: VN004-BT-VIETNAM-3D-2N-VJ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: VN004-BT-VIETNAM-3D-2N-VJ
กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ–กรุงฮานอย–เมืองนิงบิงห์
วันที่สอง     วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์
                 -วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่สาม      ฮานอย –กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 7,900 7,900 7,500 2,500
10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 7,900 7,900 7,500 2,500
17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 7,900 7,900 7,500 2,500
24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 7,900 7,900 7,500 2,500
1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 7,900 7,900 7,500 2,500
2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 7,900 7,900 7,500 2,500
3 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 7,900 7,900 7,500 2,500
8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 7,900 7,900 7,500 2,500
15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 7,900 7,900 7,500 2,500
22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 8,900 8,900 8,500 2,500
29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 WL WL WL WL
30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 WL WL WL WL
31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 WL WL WL WL<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>