ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: VN04-BT-VN-3D-2N-DD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : VN04-BT-VN-3D-2N-DD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก           กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก
                    -วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง
วันที่สอง         ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก
                    -ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ 
วันที่สาม         สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว
                   -พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
1 ก.ย.60 3 ก.ย.60 9,999 9,999 8,999 2,500
8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 9,999 9,999 8,999 2,500
15 ก.ย.60 17 ก.ย.60 9,999 9,999 8,999 2,500
22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 9,999 9,999 8,999 2,500


<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>