ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: VN03-BT-VIETNAM-4D-3N-FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: VN03-BT-VIETNAM-4D-3N-FD
กำหนดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี
                    –ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น
                   +ชมโชว์บนเรือ      

วันที่สอง        โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง
                    -ชมลำธาร FAIRYSTREAM        
วันที่สาม        ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
                    -วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
วันที่สี่            ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์

อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พักเดี่ยว
6 ต.ค.60 9 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
13 ต.ค.60 16 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
20 ต.ค.60 23 ต.ค.60 12,900 12,900 11,900 3,500
3 พ.ย.60 6 พ.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
10 พ.ย.60 13 พ.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
24 พ.ย.60 27 พ.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
1 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
2 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 12,900 12,900 11,900 3,500
8 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 12,900 12,900 11,900 3,500
9 ธ.ค.60 12 ธ.ค.60 12,900 12,900 11,900 3,500
10 ธ.ค.60 13 ธ.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
15 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
22 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
29 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
30 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
31 ธ.ค.60 3 ม.ค.61 13,900 13,900 12,900 3,500
5 ม.ค.61 8 ม.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
12 ม.ค.61 15 ม.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
19 ม.ค.61 22 ม.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
26 ม.ค.61 29 ม.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
2 ก.พ.61 5 ก.พ.61 11,900 11,900 10,900 3,500
9 ก.พ.61 12 ก.พ.61 11,900 11,900 10,900 3,500
16 ก.พ.61 19 ก.พ.61 12,900 12,900 11,900 3,500
23 ก.พ.61 26 ก.พ.61 12,900 12,900 11,900 3,500
1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 12,900 12,900 11,900 3,500
9 มี.ค.61 12 มี.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
16 มี.ค.61 19 มี.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
23 มี.ค.61 26 มี.ค.61 11,900 11,900 10,900 3,500
30 มี.ค.61 2 เม.ย.61 11,900 11,900 10,900 3,500

<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>