ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: VN03-BT-VIETNAM-4D-3N-DD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: VN03-BT-VIETNAM-4D-3N-DD
กำหนดการเดินทาง

วันแรก            กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี
                      –ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ      

วันที่สอง         โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
วันที่สาม         ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้
                     -ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
วันที่สี่             ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม
                     -ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พักเดี่ยว
7 ก.ค.60 10 ก.ค.60 12,900 12,900 11,900 3,500
13 ก.ค.60 16 ก.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
14 ก.ค.60 17 ก.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
20 ก.ค.60 23 ก.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
21 ก.ค.60 24 ก.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
27 ก.ค.60 30 ก.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
28 ก.ค.60 31 ก.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
3 ส.ค.60 6 ส.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
10 ส.ค.60 13 ส.ค.60 12,900 12,900 11,900 3,500
11 ส.ค.60 14 ส.ค.60 13,900 13,900 12,900 3,500
17 ส.ค.60 20 ส.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
24 ส.ค.60 27 ส.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
31 ส.ค.60 3 ก.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
7 ก.ย.60 10 ก.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
14 ก.ย.60 17 ก.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
21 ก.ย.60 24 ก.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
28 ก.ย.60 1 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
29 ก.ย.60 2 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
5 ต.ค.60 8 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
6 ต.ค.60 9 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
7 ต.ค.60 10 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
12 ต.ค.60 15 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
13 ต.ค.60 16 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
14 ต.ค.60 17 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
19 ต.ค.60 22 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
20 ต.ค.60 23 ต.ค.60 12,900 12,900 11,900 3,500
21 ต.ค.60 24 ต.ค.60 12,900 12,900 11,900 3,500
26 ต.ค.60 29 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
27 ต.ค.60 30 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
28 ต.ค.60 31 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 3,500
2 พ.ย.60 5 พ.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
3 พ.ย.60 6 พ.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
9 พ.ย.60 12 พ.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
10 พ.ย.60 13 พ.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
11 พ.ย.60 14 พ.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
16 พ.ย.60 19 พ.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
17 พ.ย.60 20 พ.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
18 พ.ย.60 21 พ.ย.60 11,900 11,900 10,900 3,500
23 พ.ย.60 26 พ.ย.60 11,900 11,900