ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน
ราคา: 9,900 บาท
รหัสสินค้า: VN02-BT-VIETNAM-3D-2N-DD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม: VN02-BT-VIETNAM-3D-2N-DD
กำหนดการเดินทาง

วันแรก       กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว
                -ทะเลทรายแดง
วันที่สอง     มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์
วันที่สาม     โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว
                 –มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
4 ส.ค.60 6 ส.ค.60 9,900 9,900 8,900 2,500
11 ส.ค.60 13 ส.ค.60 10,900 10,900 9,900 2,500
12 ส.ค.60 14 ส.ค.60 11,900 11,900 10,900 2,500
25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 9,900 9,900 8,900 2,500
8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 9,900 9,900 8,900 2,500
22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 9,900 9,900 8,900 2,500
6 ต.ค.60 8 ต.ค.60 9,900 9,900 8,900 2,500
20 ต.ค.60 22 ต.ค.60 10,900 10,900 9,900 2,500
21 ต.ค.60 23 ต.ค.60 11,900 11,900 10,900 2,500
3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 9,900 8,900 2,500 9,900
1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 9,900 8,900 2,500 9,900
3 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 11,900 11,900 10,900 2,500
8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 10,900 10,900 9,900 2,500
9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 11,900 11,900 10,900 2,500
15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 9,900 8,900 2,500 9,900
30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 12,900 12,900 11,900 2,500
31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 12,900 12,900 11,900 2,500

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>