เที่ยววันแม่ เชียงราย เชียงตุง บ้านแอ่น 4วัน3คืน

เที่ยววันแม่ เชียงราย เชียงตุง บ้านแอ่น 4วัน3คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: CMI CT ATTO 4D 3N
สถานะสินค้า:


รหัสโปรแกรม : CMI CT ATTO 4D 3N
พาแม่เที่ยวเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า 4 วัน 3 คืน
 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ – จ.เชียงราย – วัดร่องขุ่น – ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – แม่สาย – ตลาดท่าล้อ

วันที่สอง         ด่านชายแดนแม่สาย – ด่านชายแดนท่าขี้เหล็ก – ดอยปางควาย – เชียงตุง

                       หมู่บ้านชาวเขาเผ่าแอ่น – วัดพระธาตุจอมดอย – วัดยานนาวา – หมู่บ้านดิน

วันที่สาม         วัดพระมหาเมี๊ยะมุนี – ตลาดเช้าเชียงตุง – ต้นหมายเมือง จอมมน – วัดพระธาตุจอมคำ 

                        พระยืนชี้นิ้ว วัดจอมสัก – หมู่บ้านต้มเหล้า

วันที่สี่               ไร่บุญรอด – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
ราคาท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
11,900 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน) 3,000 บาท
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>