ทัวร์สิงคโปร 11วัน

ทัวร์สิงคโปร 11วัน
ราคา: 134,000 บาท
รหัสทัวร์: SP-BV-SOUTH AFRICA - 11D -SQ

รหัสโปรแกรม : SP-BV-SOUTH AFRICA - 11D -SQ
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1           กรุงเทพฯ
วันที่2            โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – เหมืองเพชร
วันที่3            โจฮันเนสเบิร์ก – ตลุยซาฟารี
วันที่ 4           4x4ซาฟารี – ซันซิตี้
วันที่5            อุทยานสวนสิงโต – หมู่บ้านพื้นเมือง
วันที่ 6           เคปทาวน์ – เทเบิ้ลเมาเท่น
วันที่7            เพนนินซูล่าทัวร์ – แหลมกู๊ดโฮป.
วันที่ 8           ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์ – ล่องเรือชมพระอาทิตย์
วันที่ 9           Franschhoek – Stellenbosch
วันที่ 10         เคปทาวน์
วันที่ 11         สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดวันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
20 – 30 ต.ค. 60
01 – 11 ธ.ค. 60
134,000 24,300 126,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>