ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน1คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน1คืน
ราคา: 6,799 บาท
รหัสทัวร์: MM PL SM001SL 2D1N


รหัสโปรแกรม : MM PL SM001SL 2D1N
กำหนดการเดินทาง
วันแรก        ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

วันที่สอง     พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ

                – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิ่ม
เดือนตุลาคม 2561
01-02 ต.ค. 61
04-05 ต.ค. 61
08-09 ต.ค. 61
25-26 ต.ค. 61
29-30 ต.ค. 61
6,999 บาท 1,900 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2561
จันทร์-อังคาร
05-06 พ.ย. 61
12-13 พ.ย. 61
19-20 พ.ย. 61
26-27 พ.ย. 61
6,999 บาท 1,900 บาท
พฤหัสบดี-ศุกร์
01-02 พ.ย. 61
08-09 พ.ย. 61
15-16 พ.ย. 61
22-23 พ.ย. 61
29-30 พ.ย. 61
7,499 บาท 1,900 บาท
เดือนธันวาคม 2561
03-04 ธ.ค. 61 6,999 บาท 1,900 บาท
10-11 ธ.ค. 61 8,555 บาท 1,900 บาท
17-18 ธ.ค. 61
24-25 ธ.ค. 61
6,999 บาท 1,900 บาท
พฤหัสบดี-ศุกร์
13-14 ธ.ค. 61
20-21 ธ.ค. 61
7,499 บาท 1,900 บาท
27-28 ธ.ค. 61 8,599 บาท 1,900 บาท
เดือนมกราคม 2562
จันทร์-อังคาร
07-08 ม.ค. 62
14-15 ม.ค. 62
21-22 ม.ค. 62
28-29 ม.ค. 62
6,999 บาท 1,900 บาท
พฤหัสบดี-ศุกร์
03-04 ม.ค. 62
10-11 ม.ค. 62
17-18 ม.ค. 62
24-25 ม.ค. 62
31 ม.ค.-01 ก.พ. 62
7,499 บาท 1,900 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
จันทร์-อังคาร
11-12 ก.พ. 62
25-26 ก.พ. 62
6,999 บาท 1,900 บาท
พฤหัสบดี-ศุกร์
14-15 ก.พ. 62
21-22 ก.พ. 62
28 ก.พ.-01 มี.ค. 62
7,499 บาท 1,900 บาท
เดือนมีนาคม 2562
จันทร์-อังคาร
04-05 มี.ค. 62
6,999 บาท 1,900 บาท
11-12 มี.ค. 62
18-19 มี.ค. 62
25-26 มี.ค. 62
6,999 บาท 1,900 บาท
พฤหัสบดี-ศุกร์
07-08 มี.ค. 62
14-15 มี.ค. 62
21-22 มี.ค. 62
28-29 มี.ค. 62
7,499 บาท 1,900 บาท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>