ทัวร์พม่า 5ดาว 3วัน2คืน

ทัวร์พม่า 5ดาว 3วัน2คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: MM BT MMR04 3D2N FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม MM BT MMR04 3D2N FD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ 
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน บินไทยแอร์เอเชีย
CHATRIUM HOTEL YANGON 5*
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
31 มี.ค.61 2 เม.ย.61 12,900 12,500 11,900 4,000
15 เม.ย.61 17 เม.ย.61 13,900 13,500 12,900 4,000
20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 12,900 12,500 11,900 4,000
21 เม.ย.61 23 เม.ย.61 12,900 12,500 11,900 4,000
27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 12,900 12,500 11,900 4,000
28 เม.ย.61 30 เม.ย.61 13,900 13,500 12,900 4,000
29 เม.ย.61 1 พ.ค.61 12,900 12,500 11,900 4,000
4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
6 พ.ค.61 8 พ.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
11 พ.ค.61 13 พ.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
12 พ.ค.61 14 พ.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
18 พ.ค.61 20 พ.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
19 พ.ค.61 21 พ.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
25 พ.ค.61 27 พ.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
26 พ.ค.61 28 พ.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
27 พ.ค.61 29 พ.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500
1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
2 มิ.ย.61 4 มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
8 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
9 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
15 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
16 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
22 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
23 มิ.ย.61 25 มิ.ย.61 11,900 11,500 10,900 3,500
29 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 12,900 12,500 11,900 3,500
30 มิ.ย.61 2 ก.ค.61 11,900 11,500 10,900 3,500<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>