ทัวร์พม่า สักการะ2มหาบูชาสถาน 3วัน2คืน

ทัวร์พม่า สักการะ2มหาบูชาสถาน 3วัน2คืน
ราคา: 8,999 บาท
รหัสสินค้า: MM BT MMR001 3D2N DD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MM BT MMR001 3D2N DD
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจเทพกระซิบ-ย่างกุ้ง 
วันที่สอง หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ

 

 
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD พักโรงแรม 4 ดาว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
7 เม.ย.61 9 เม.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
21 เม.ย.61 23 เม.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
28 เม.ย.61 30 เม.ย.61 9,999 9,999 8,999 3,000
4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 8,999 8,999 7,999 3,000
5 พ.ค.61 7 พ.ค.61 8,999 8,999 7,999 3,000
11 พ.ค.61 13 พ.ค.61 8,999 8,999 7,999 3,000
12 พ.ค.61 14 พ.ค.61 8,999 8,999 7,999 3,000
18 พ.ค.61 20 พ.ค.61 8,999 8,999 7,999 3,000
19 พ.ค.61 21 พ.ค.61 8,999 8,999 7,999 3,000
25 พ.ค.61 27 พ.ค.61 8,999 8,999 7,999 3,000
26 พ.ค.61 28 พ.ค.61 8,999 8,999 7,999 3,000
1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 8,999 8,999 7,999 3,000
2 มิ.ย.61 4 มิ.ย.61 8,999 8,999 7,999 3,000
8 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 8,999 8,999 7,999 3,000
9 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61 8,999 8,999 7,999 3,000
15 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 8,999 8,999 7,999 3,000
16 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 8,999 8,999 7,999 3,000
22 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 8,999 8,999 7,999 3,000
23 มิ.ย.61 25 มิ.ย.61 8,999 8,999 7,999 3,000
29 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 8,999 8,999 7,999 3,000
30 มิ.ย.61 2 ก.ค.61 8,999 8,999 7,999 3,000
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>