ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน 3วัน2คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน 3วัน2คืน
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: MM SPR MDL001A 3D 2N 8M
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : MM SPR MDL001A 3D 2N 8M
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานจอง ศิลปะพม่าแท้ๆ
เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด
ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์
 สะพานไม้อูเบ็ง เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ –  สะพานไม้อูเบ็ง                
วันที่สอง        มัณทะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง – วัดมหากันดายง
                     –  ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์พญาเธียรดาน– วัดกุโสดอ – Mandalay Hill     
วันที่สาม        พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ                                         


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ  
2 ท่าน
เด็กเสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน เด็กไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน
พักเดี่ยว
ท่านละ
พฤศจิกายน : 20-22/27-29 10,900 10,900 9,900 3,500
ธันวาคม : 9-11 11,900 11,900 11,900 3,500
ธันวาคม : 11-13 11,900 11,900 11,900 3,500
ธันวาคม : 30 ธ.ค-1 ม.ค 61 11,900 11,900 11,900 4,000
มกราคม : 13-15//27-29 10,900 10,900 10,900 3,500
กุมภาพันธ์ : 10-12// 17-19   10,900 10,900 10,900 3,500
มีนาคม : 3-5//24-26 10,900 10,900 10,900 3,500
เมษายน : 14-16
เมษายน : 15-17
12,900
11,900
12,900
11,900
12,900
11,900
4,000
3,500
พฤษภาคม : 12-14//26-28 9,900 9,900 9,900 3,500
มิถุนายน : 9-11//23-25   9,900 9,900 9,900 3,500

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>